אגדת האורות
חזרה

לחץ לשמיעה

ערבים מספרים בבוא הכובש המוסלמי לחברון היתה העיר עזובה מתושביה. כי עם ריבוי המהומות והמלחמות בין המוסלמים והנוצרים בארץ יהודה רבו תלאות יושבי חברון, עד שברחו כולם מן העיר.  
   והנה הגיע הצבא המוסלמי לחברון. כשטף מים רבים הגיעו עד תחום העיר ושר הצבא החל לחפש את מקום מערת המכפלה. תחילה בא למקום "אוהל אברהם", ראה שם חורבות נהדרות ואור דולק. חשב כי שם מערת המכפלה, ויצו לפקידיו לבנות בניינים גבוהים והדורים, כראוי למקום כזה.  
   המשיך השר דרכו הלאה, עד בואו למקום המיוחס למערת המכפלה בימינו. גם שם היו חורבות נהדרות, ואור גדול ובהיר דולק שם. והאור הזה היה רב יותר ומבהיק יותר מן האור שבקע מ"אוהל אברהם". אמר הלה לקציניו: מובטחני, שתחילה טעינו, ואין ספק כי במקום הזה מערת המכפלה, הרי כאן האור גדול יותר ומבהיק יותר. ציווה לתקן את בדק החורבות ולבנות את הבניינים העומדים שם עד היום הזה.  
   אחרים אומרים כי לא אורות מארץ נראו לשר הצבא, אלא כוכבי השמים ממעל. תחילה נראה לו כוכב נוצץ בשמים ממעל-ממול למקום "אוהל אברהם", ואחר ראה כוכב גדול ומבריק מעל לבנייני מערת המכפלה שבימינו. ועל פי הכוכב האחרון, הגדול מהראשון, קבע לבנות את המסגד המוקדש לאברהם אבינו, במקום הידוע עד היום הזה.  
(ספר חברון עפ"י ילקוט חברון לא"י לבנון)