מגדלו של יצחק חזרה

בנו מגדל על קברו של אברהם אבינו - קיבל אותו אברהם. בנו מגדל מעל קברו של יעקב אבינו - קיבלו גם הוא. משבנו מגדל על קברו של יצחק אבינו - לא קיבלו. חזרו ובנו כמה פעמים והוא מתמוטט ונופל... ועד היום הזה מתנוססים שני מגדלים, על קברי אברהם ויעקב, ועל קברו של יצחק אין מגדל.  
  לפיכך נקרא יצחק בפי הישמעאלים "אל רעיור", כלומר "הקנאי". ויש הקוראים ליצחק "אבי החרב". 
(ספר חברון עפ"י הקראי שמואל בן דוד)