משלוח מנות במערת המכפלה חזרה

באותו אדר שבשנת תש"ד - שהיו ישראל מוקפים גייסות של סרדיוטים, כלבי ציד ומלאכי-חבלה למיניהם, וכל הצרות שבעולם עליהם, צרות הגוף וצרות הנפש - עלו עשרה יהודים צדיקים ואנשי מעשה, על פי בקשתו של הרב הגאון רבי שלמה דוד, כהנא רבא, מירושלים למערת המכפלה שבחברון. 
   הלכו העשרה ובתרמיליהם "אוזני המן" ויין לסעודת פורים, ומשהגיעו למערת המכפלה נימנו וגמרו לשבות בתענית. התעטפו בטליותיהם ועמדו בתפילה ליד הכתלים של מערת המכפלה, הטיחו ראשיהם באבני החומה, צעקו והתריעו וקרעו שחקים להחיש בגאולה כל זמן שנשאר עוד מי לגאלו. משדחקו עליהם שומרי הבניו הישמעאלים, השאירו את משלוח המנות לאבות העולם והמשיכו לעמוד בחוץ בתפילתם. 
   ומספרים, שלקול צעקתם של העשרה נחרדו אבות העולם ממנוחתם ונבהלו: וכי קינות וצום בפורים? משראו במשלוח מנות שהיה מונח שם, עמדו על סוד הצרות והתעוררו ברחמים גדולים לתשועת ישראל.  
  באותה שעה יצא דינו של אותו המן רשע. 
(ספר חברון 'במרצפת המזלות' לדר' ש"ז כהנא)