קולות מן המערה חזרה

... בוקר אחד באו הישמעאלים לפני היהודים ואמרו, כי פתאום שמעו קול רעש גדול מאד, קול נהמת אריות, בא מתוך מערת המכפלה. חיל ורעדה אחזתם ונפלו כולם על פניהם ארצה עד בוש כשעה אחת ויתעלפו. ויהי אחרי שעה עמדו ותיפעם רוחם מאד מאד. ככה סיפרו כמשיחים לפי תומם. 
   והיהודים מהם האמינו לקול האות ואמרו שהוא מרמז על ביאת הגואל במהרה, ומצאו רמז בתיקונים מהרשב"י: והרבה לא האמינו באמרם, כי שקר ענו הישמעאלים להטעות את היהודים ולצחק בהם. הקב"ה ישלח לנו מהרה את האמת. 
(ספר חברון 'שערי ירושלים' לר"מ ריישר)