אסור לדבר עברית במערה חזרה

בימים ההם כשהמועצה המוסלמית הואילה בטובה להתיר את כניסת לא מוסלמים תמורת תשלום, הודיעו העיתונים את המעשה דלהלן: כידוע מתיירים כעת את הארץ מנהלי הלשכות של קרן קיימת בגולה.
לפני ימים אחדים באו כמה מהעסקנים האלה לחברון ולבקר במערת המכפלה ופנו לצעיר ערבי בעברית שיהיה להם מורה דרך. הלה ענה להם באנגלית שבעד חצי לירה מגולגלת הוא מוכן להכניסם למערת המכפלה.
בדרך פנה עליהם מורה הדרך בשאלה אם הם יודעים איזו שפה מלבד עברית וכשקיבל תשובה חיובית יעץ להם לבלי לדבר עברית במערת המכפלה כי אם באיזו שהיא שפה אחרת.
ליד פתח המערה יצא לקראת התיירים זקן ערבי, שמש המערה, וקיבל מידיהם את דמי הכניסה 500 מא"י מכל אחד. אך כשהיו מוכנים להיכנס התרה בהם שוב השמש שלא ידברו עברית במערה.
המבקרים הודיעו לשמש שברצונם דוקא לדבר עברית. והם מוותרים על הביקור אם לא ירשו להם זאת ומבקשים את כספם בחזרה.
השמש החזיר להם כספם ועל התנאי שלא ידברו עברית במערת המכפלה לא ויתר.