רחוב העיורים חזרה

משנכנסו נושאי הצלב לחברון והגיעו לרחוב "באב אל-זאוויה" (שער הפינה), הוכו בסנוורים ונסתמאו. חזרו ונסוגו ל"באר יעקב" ונפקחו עיניהם. משחזרו שנית ל"שער הפינה" שוב לקו ונתעוורו עד שעזבו את העיר. לפיכך נקרא הרחוב המוביל מ"שער הפינה" אל מקום קבורת יצחק בשם "רחוב העוורים", עד היום הזה. 
(ספר חברון עפ"י 'עיר האבות' לר"י קפלן)