בית רומנו

חזרה


בית רומנו נבנה ב 1879 ע"י הגביר אברהם רומנו, כחלק מהיציאה מה"גיטו", והוא שמש כמרכז אירוח, ובתוכו הוקם בית כנסת שכונה "בית הכנסת האיסטנבולי".
בשנת 1901 עלה לארץ הרב חזקיהו מדיני ופתח ישיבה בבית רומנו, ובה סיים את כתיבת האנציקלופדיה התלמודית הגדולה "שדי חמד".
ב 1912 נקנה הבית ע"י אדמו"ר מחב"ד והוקמה בו הישיבה הגדולה "תורת אמת".
ב1917 הפקיעו הבריטים את הבית ופתחו בו תחנת משטרה, זו אותה משטרה שהפקירה את חיי היהודים בפרעות תרפ"ט (1929), ולבית רומנו נאספו פצועי והרוגי הטבח.
בתש"ח (1948) לאחר הכיבוש הירדני, הקימו הערבים בבית רומנו, בית ספר שהמשיך לפעול גם לאחר שחרור חברון ב 1967.

ב 1981, לאחר רצח שישה יהודים ליד בית הדסה, השיבה הממשלה את הבניין לידי היהודים. ישיבת "שבי חברון", בראשות הרב משה בלייכר, שהחלה דרכה בבית הדסה, הועתקה מבית הכנסת שבאברהם אבינו לבית רומנו. בשנים (2000 - 1996) נערכו שיפוצים בבניין, נתגלתה קומה נוספת שהיתה קבורה באדמה, וכן נוספו עוד 2 קומות.

כיום:
הבניין מונה 5 קומות ולצדו חדר אוכל ענק, בקרוב תחל בניתו של בניין הפנמיה לתלמידים.