בית חסון

חזרה


בית חסון ממוקם כ 5 מטר צפונית לבית הדסה. הבניין הוקם כחלק ממכלול בית המרפא "חסד לאברהם" והוא שמש את הכוללות מגן אבות הספרדית אשר ניהלו במקום חיי קהילה מלאים.
בשנת 1929 רצחו ערביי חברון באכזריות מזויה את יהודי חברון, והניצולים פונו מהעיר.
בשנת 1933 חזרו יהודים לחברון ובנו קומה נוספת לבית חסון שתשמש ישיבה על שמו של המקובל החברוני רבי עמרם בן דואן.
בשנת 1936, בטרם סיימו היהודים את הקמת הישיבה, פרצו שוב מאורעות דמים במרחבי הארץ, וממשלת המנדט הבריטי פינתה את יהודי חברון מחשש לטבח נוסף.
לפני כ 13 שנה נוספה קומה נוספת לבית חסון ובכך מגיעה מספר הקומות של הבניין ל 3 קומות.

השם בית חסון, על שם משפחת חסון שהתגוררה במקום ונרצחה במאורעות 1929.

כיום:
בבית חסון מתגוררים 5 משפחות.