קבר אבנר בן נר

חזרה

על פי מסורות יהודיות קדומות מצוי קברו של אבנר בן-נר, שהיה שר צבאו של שאול המלך, סמוך למערת המכפלה. אתר זה ידוע כמקום תפילה ונערץ על ידי יהודים רבים מזה דורות. קבר אבנר בן-נר נמצא סמוך לכניסה המערבית למערת המכפלה. שער האתר מוביל לחצר שבה בור מים עתיק. משמאל יש מספר מצבות שנוספו על ידי הערבים, שאף עליהם הוא נערץ, והם בנו מעל המצבות בית. בדרום, בקצה החצר ישנה כניסה לגרם מדרגות המוליך למערה שבה נמצא קבר אבנר ומעליה מצבה המכוסה פרוכת.
אבנר נרצח על ידי יואב בן צוריה, והובא לקבורה בחברון.
אבנר בן-נר תואר במדרש כאדם בעל כוח פיזי אדיר.