אשל אברהם

חזרה

במעלה גבעה במערבה של חברון, בתוך חצר כנסיה רוסית (מוסקוביה), ניצב עץ עתיק מאוד המכונה בפי העם "אשל אברהם". העץ הינו למעשה אלון בלוט, אחד השרידים העתיקים מיער האלונים הנירחב שכיסה בעבר הרחוק את הרי יהודה. היקף גזעו של העץ העתיק הוא כ-10מטר.
יחוסו של העץ אלון המעניין לאברהם אבינו, מוטעה שכן את ה"אשל" נטע אברהם בבאר שבע.