ישני חברון
חזרה

האבות נקראים ישנים ולא מתים. כשצריך העולם רחמים, הצדיקים שבכול הדורות מתפללים לישני חברון והם מתעוררים, וגוזרים גזירה והקב"ה חס על עולמו...
כשם שהבנים זוכרים ומזכירים זכות האבות והאמהות - כך הם זוכרים ומזכירים את הבנים ומבקשים רחמים על בני ישראל.
בכל עת יש שעה שהעולם צריך לרחמים, החיים הולכים ומודיעים לנשמות הצדיקים ובוכים על קבריהם, והצדיקים מתעוררים משנתם והולכים וטסים אל ישני חברון, ומודיעים להם צער העולם, וכולם מבקשים רחמים לפני הקב"ה והוא חס בזכותם על העולם.

אמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי: נטל הקב"ה שיחתן של אבות - ועשאן מפתח לגאולתן של בנים. (מדרש רבה)
("עמק חברון" נועם ארנון)