קבר הרמבן היכן?
חזרה

בשנת 1267, כותב רבנו משה בר נחמן (רמב"ן ז"ל) באגרת לבנו אשר בספרד: "יברכך ה' בני נחמן וראה בטוב ירושלים, וראה בנים לבניך, וכשלחנו של אברהם יהיה שלחנך. בירושלים עיר הקדוש אני כותב אליך ספרי זה, כי שבח והדאה לאלקי ישעי זכיתי ובאתי לשלום (ירושלימה) ביום ט' לירח אלול. ועמדתי בשלום עד מחרת יום הכפורים, אשר פני מועדות ללכת לחברון, העיר קברות אבותינו ולחצוב לי קבר בעזרת השם, ומי שזיכני לראות אותה בחורבנה הוא יזכני לראות אותה בבנינה ותיקונה, בשוב אליה כבוד השכינה".