מערת המכפלה - שער גן עדן לנשמות
חזרה

(זוהר לך-לך פא, א) "כאשר נשמה יוצאת מן העולם הזה, היא נכנסת במערת המכפלה, ששם פתח גן עדן, והיא פוגשת באדם הראשון ובאבות שהם שם". ואמרו: "לאחר שבעה ימים נעשה הגוף מה שנעשה והנשמה נכנסה למקומה. כיצד? היא נכנסת למערת המכפלה ורואה מה שרואה ונכנסת למקום שנכנסת, עד שמגיעה לגן עדן". וכן נאמר: "שבעה פתחים יש לנפשות הצדיקים להכנס עד מקום מעלתם, ועל כל פתח ופתח שומרים. הפתח הראשון נכנסת הנשמה במערת המכפלה, שהיא סמוכה לגן עדן ואדם הראשון שומר עליו. זכתה - הוא מכריז: פנו מקום, שלום בואך".
וכן אמרו: "
כאשר מתעורר הרצון העליון, להיכן הנשמה הולכת? אצל קברי האבות".
מערת המכפלה - כפילות העולמות. חברון- התחברות בין העולמות.
("עמק חברון" נועם ארנון)