שייכות מערת המכפלה לערבים
חזרה

יש טוענים שמערת המכפלה שייכת ליהודים וערבים כאחד, משום שלאברהם אבינו היו 2 בנים, יצחק וישמעאל, - אבל גם הטענה הזו משוללת לחלוטין ואין לה כל שחר.

לכל לראש, הערבים אינם צאצאי ישמעאל, רוב הערבים באים מאומות שונות, כמו אפריקה, ארמניה ועוד, ורק חלק קטן מהם הוא מישמעאל. אבל העיקר הוא שגם לישמעאל עצמו אין כל שייכות למערת המכפלה, והסיבה לכך פשוטה: שרה, כמפורש בתורה שבכתב, והרי הכל מודים שלערבים אין שום קשר לשרה.

לערבים אין ייחוס לשרה ואין להם איתה שום עניין. ומאחר שהמערה נקנתה עבור קבורת שרה, ברור שהיא שייכת לזרעו של יצחק בנה, ואין לה שום קשר לזרעו של ישמעאל.

טענת הגוי מסייעת:
כאשר הרעיון המשונה לחלק את מערת המכפלה התפרסם לראשונה, קם ערבי אחד בטענה 'ניצחת': כיוון שכבר חלפו למעלה מאלף שנים שהם (הערבים) מתפללים שם, כיצד ייתכן לחלק את המערה וליטול מהם חלק ממנה?!.
והגע בעצמך: הוא עצמו מודה שכל הקשר שלו למערת המכפלה הוא רק קצת יותר מ1000 שנה, אבל לפני כן, לא היתה למערה כל שייכות עם הערבים,
יתירה מזו: לא היתה יכולה להיות אפשרות שיהיה להם קשר כלשהו עם המערה, שהרי כל המציאות של " דת ישמעאל" קיימת רק אלף וארבע מאות שנה בלבד ...נמצא, שבטענה זו גופא של הערבי, טמונה התשובה הברורה המפריכה את הטענה לגמרי, והיא עצמה הוכחה שאין כל מקום ליטול חס ושלום מישראל אפילו חלק מהבעלות על מערת המכפלה, בקל וחומר מטענה זו עצמה: אם, כדבריהם, שאי אפשר ליטול מהם חלק במערה בנימוק שהם כבר נמצאים שם למעלה מאלף שנה -- כל שכן וקל וחומר שאי אפשר חס ושלום ליטול חלק מהמערה מישראל, שבעלותם עליה היא בת כמה אלפי שנים, לפני שנוצרה בכלל כל המציאות של דת ישמעאל.
(הרבי מילובאויץ)